Užitečné odkazy

Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad 
 
Magistrát
Ústí nad Labem
Magistrát Ústí nad Labem
 
Obec Velké Březno
Velké Březno

 

Úřad práce
Ústí nad Labem
úřad práce
 
Ústecký deníkÚstecký deník
 
Vyplnění volného času 
program

 

Jízdní řádyjízdní řády

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OÚ

Vítejte na oficiálních www stránkách
 Obce Homole u Panny 

 

Vážení spoluobčané a čtenáři našich stránek,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák.106/1999Sb. o svobod-ném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňo-vat vybrané informace.
Současně máme za povinnost provozovat  elektronickou úřední desku a e-podatelnu, které po-máhají občanům lépe komuni-nikovat s úřadem.
WWW stránky chápeme jako další další službu pro Vás občany a proto bude naší povinností poskytovat v maximální možné míře informace o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem sta-novených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou vět-šinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřa-dem a také možností sledovat dění v obci.
 


Ladislav Ptáček,
starosta obce


 

  
Homole u Panny (Hummel)

- horská obec (375 m n. m.) nepravidelného půdorysu,zmiňo-vaná v roce1407 (in Hrziboge-dech). Původně se jmenovala Hřibojedy, tj. ves lidí, kteří jedí hřiby. Jen chudí tehdy jedli hřiby! Nejprve se o vsi píše v listinách liběšického kláštera, později v listině císaře Zikmunda, který obec Homoli společně s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. Další zmínka je z roku1056 v  soupise majetku litoměřické ka-pituly. Ve 13. století obec přešla spolu s dalšími vesnicemi pod  řád německých rytířů. Později vlastnili Homoli děčínští Varten-berkové. Prodali ji Karlu z Dubé, pak ji získal Jaroslav z Vřesovic, jehož rod byl na panství vystří-dánv době stavovského povstá-ní kostomlatským. Od roku1630 až do 20. století ji vlastnili s okol-ními obcemi litoměřický řád dominikánů.
 

V obci je rodný dům Josefa Emanuela Hibsche (1852 - 1941), který geologicky zma-poval České středohoří a před
zničením zachránil četné vzácné vrchy. Na návrší před kostelem je na balvanu umístěna jeho pamětní deska. Obec vybudo-vala svému slavnému rodákovi muzeum, které bylo otevřeno v roce 2002 u příležitosti 150.
výročí vědcova narození.

 

Adresa
Homole u Panny 1
400 02 Ústí nad Labem


IČ: 00555495

Bankovní účet: 421411/0100


Kontakty
Tel.: 472 719 069
ID datové schránky: 29na85i
podatelna@homoleupanny.cz

 
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Středa:   8:00-12:00 / 13:00-17:00 
 

 

 

Rychlé informace:

 

2. 2. 2018

Homolský Masopust

AktualityZobrazit více