Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2007

Leden 2007- Orkán Kyrill

Orkán „Kyrill“, který prošel nad územím České republiky 20. ledna 2007, způsobil v obecních lesích rozsáhlou kalamitu, která naprosto změnila plánovanou činnost v lesním hospodářství naší obce, mající v té době ve vlastnictví lesy o rozloze 176,74 ha. Kalamitní plochy větší než 2 ha byly na ploše přibližně 17 ha a ostatní kalamitní plochy s menšími holinami než 2 ha představovaly přibližně 5 ha. Zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, jednoznačně stanovuje v těchto případech termíny na odstranění kalamitní dřevní hmoty a termíny na zalesnění postižených ploch. Obec Homole u Panny tyto termíny splnila. Bylo vytěženo celkem 3 960 m³ dřevní hmoty a nově zalesněno 17,61 ha ploch.

Vedení obce současně dělalo vše pro získání dotace na odstranění následků orkánu „Kyrill“, neboť finanční náklady přesahovaly možnosti obce. Podle specifických podmínek pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byl zpracován projekt „Obnova lesů po poškození orkánem Kyrill“.
Dne 01. 08. 2008 byla podepsána na Státním zemědělském a intervenčním fondu Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, opatření II.2.4. Celková výše přiznané dotace byla 1 600 tis. Kč a pokrývala 100% předpokládaných způsobilých výdajů.
Akce byla ukončena dne 01. 06. 2009.
Výsledky hospodaření v lesích se po této kalamitě dostalo do "červených čísel" (ztrátové). Vytěžená kalamitní dřevní hmota se prodávala v cenách dosahujících výše cca 40% normální ceny. Podle propočtů se bude ztráta každý rok snižovat a v roce 2017 bude hospodaření vyrovnané. A od tohoto roku by mělo být hospodaření v lesích v zisku.
 
Zdeněk Pinc
lesní technik

Stránka

Evidence poškozených ploch a odhad škod byl prvořadý úkol pro první dny.
V průběhu těžby dřeva bylo nutné dohlížet na dodržování stanovených postupů a na kvalitu odvedené práce.

Stránka