Užitečné odkazy

Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad 
 
Magistrát
Ústí nad Labem
Magistrát Ústí nad Labem
 
Obec Velké Březno
Velké Březno

 

Úřad práce
Ústí nad Labem
úřad práce
 
Ústecký deníkÚstecký deník
 
Vyplnění volného času 
program

 

Jízdní řádyjízdní řády

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2007

Leden 2007- Orkán Kyrill

Orkán „Kyrill“, který prošel nad územím České republiky 20. ledna 2007, způsobil v obecních lesích rozsáhlou kalamitu, která naprosto změnila plánovanou činnost v lesním hospodářství naší obce, mající v té době ve vlastnictví lesy o rozloze 176,74 ha. Kalamitní plochy větší než 2 ha byly na ploše přibližně 17 ha a ostatní kalamitní plochy s menšími holinami než 2 ha představovaly přibližně 5 ha. Zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, jednoznačně stanovuje v těchto případech termíny na odstranění kalamitní dřevní hmoty a termíny na zalesnění postižených ploch. Obec Homole u Panny tyto termíny splnila. Bylo vytěženo celkem 3 960 m³ dřevní hmoty a nově zalesněno 17,61 ha ploch.

Vedení obce současně dělalo vše pro získání dotace na odstranění následků orkánu „Kyrill“, neboť finanční náklady přesahovaly možnosti obce. Podle specifických podmínek pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova byl zpracován projekt „Obnova lesů po poškození orkánem Kyrill“.
Dne 01. 08. 2008 byla podepsána na Státním zemědělském a intervenčním fondu Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, opatření II.2.4. Celková výše přiznané dotace byla 1 600 tis. Kč a pokrývala 100% předpokládaných způsobilých výdajů.
Akce byla ukončena dne 01. 06. 2009.
Výsledky hospodaření v lesích se po této kalamitě dostalo do "červených čísel" (ztrátové). Vytěžená kalamitní dřevní hmota se prodávala v cenách dosahujících výše cca 40% normální ceny. Podle propočtů se bude ztráta každý rok snižovat a v roce 2017 bude hospodaření vyrovnané. A od tohoto roku by mělo být hospodaření v lesích v zisku.
 
Zdeněk Pinc
lesní technik
 
Další informace:
Homolský občasník č. 49, str. 3 "Hospodaření v lesích obce       Homole u Panny".
Homolský občasník č. 50, str. 5 "Informace o činnosti v obecních lesích po orkánu Kyrill".
Homolský občasník č. 56, str. 6 "Hospodaření v lesích obce v roce 2008".
Homolský občasník č. 58, str. 6 "Obnova lesů po poškození orkánem Kyrill".
Homolský občasník č. 60, str. 6 "Projekt "Obnova lesů po 
poškození orkánem Kyrill" úspěšně zakončen". 
 
 
 

Stránka

Evidence poškozených ploch a odhad škod byl prvořadý úkol pro první dny.
V průběhu těžby dřeva bylo nutné dohlížet na dodržování stanovených postupů a na kvalitu odvedené práce.

Stránka