Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2008

Září 2008- Oprava hřbitovní zdi

Dne 14. 02. 2008 podala obec žádost o podporu - Program obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008. Žádost byla podložena všemi  požadovanými dokumenty, potvrzeními a v neposlední řadě i potřebnou fotodokumentací havarijního stavu hřbitovní zdi. Dne 17. 06. 2008 byla podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 tis. Kč.

Dne 16. 06. 2008 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou HORČÍK, s.r.o., vítězem výběrového řízení, na provedení stavebních prací.

Dne 05. 09. 2008 byly stavební práce převzaty a akce rekonstrukce hřbitovní zdi ukončena.

Snímky 1 - 8 zachycují stav hřbitovní zdi před opravou.
Snímky 9 - 15 zachycují novou hřbitovní zeď.

Tato akce byla realizovaná v souladu s Rozvojovým dokumentem Obce Homole u Panny, zpracovaným v únoru 2008.

Pro zasvěcené:
Ze snímků hřbitovní zdi před opravou je naprosto zřejmé, že zeď byla postavena po celé své délce z cihel. Rovněž přední zeď (od vstupní brány na hřbitov směrem k bytovkám), opravená v roce 2006, byla z cihel. Žádné krásně opracované kameny.

 

Stručná informace viz Homolský občasník č. 54 - str. 10 "Z činnosti Obecního úřadu".

Stránka

Proti proniknutí divokých prasat na hřbitov byla postavena provizorní dřevěná zábrana.
Délka provizorní dřevěné ohrady ve spodní části hřbitova
Detail prasklé cihelné zdi
Snímek zdi dokládá, že cihelná zeď by dlouho nevydržela.
Původní zděná obvodová zeď se zřítila do vnějšího prostoru.
Návštěvníci hřbitova využívali neexistenci oplocení k vytvoření černé skládky odpadu.
Pohled na provizorní opolocení hřbitova.
Detail prasklé zdi. Ze snímku je zřejmé, že došlo i k poškození betonové podezdívky.
Nově postavená obvodová zeď hřbitova.
Pohled na spodní a boční hřbitovní zeď.
Návštěvníci hřbitova budou jistě udržovat pořádek.
Pohled na spodní část hřbitovní zdi.

Stránka