Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2010

Srpen 2010- Povodeň

V srpnu se naplnili předpovědi o déletrvajících vydatných deštích, které se několikrát změnily na deště přívalové. Půda byla natolik nasycena vodou, že další přívaly vody již nemohla absorbovat a proto voda stékala ze strání a svahů buď do přirozených koryt potůčků a potoků a nebo se nezadržitelně valila ze strání a svahů a vytvářela si svoji cestu. Samozřejmě takové množství vody koryta potoků namohla pojmout a došlo k povodním. Proudy nekontrolovatelně valící se vody zanechávaly za sebou značné materiální škody.

Autory zveřejněných snímků jsou:

 Snímky  01 - 07     Karel Vaníček
 Snímky  08 - 15     Eva Struhárová
 Snímky  16 - 19     Miroslava Baláková   

 

Více informací viz Homolský občasník č. 63, str. 4 "Fotoreportáž záplavy obce".

 

 

Stránka

V Býňově voda zlikvidovala zděnou kamennou boční stěnu.
Po zborcení opěrné zdi byla odplavena část komunikace.
Voda odplavila i lávku, spojnici s rodinným domem.
Koryto Homolského potoka zaplněné bahnem a kamením.
Homolský potok "řádil" v dolní části Lhoty pod Pannou.
Proti takovému přívalu vody jsou majitelé domku bezbranní.
Ze snímku je zřejmé, že přízemí domku je již pod vodou.
Nádrž v Homoli u Panny příval vody nepobrala a tak došlo k jejímu přelití.
Ještě že se dalo projet.
Provizorní zábrana proti průniku vody do bytovky č.p. 43.
Voda se za bytovkou rozlila na louku a pak do Homolského potoka.
Za neustálého deště hladina vody neustále stoupala.

Stránka