Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2011

Říjen 2011 - Rekonstrukce Božích muk

V sobotu 1. října se v Homoli u Panny shromáždili občané u opravených Božích muk v Homoli u Panny, aby přihlíželi jejich posvěcení panem děkanem Havelkou z Litoměřic. 

Pro informaci uvádíme stručnou časovou osu nutné administrativy pro vlastní realizaci:
31. 01. 2011 - Byla podána na KÚÚK "Žádost o účelovou neinvestiční dotaci" včetně vyžadovaných příloh.
27. 04. 2011 - Obec obdržela vyrozumění od Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč.
28. 06. 2011 - Obec podepsala s Ústeckým krajem "Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace".
08. 08. 2011 - Obec podepsala smlouvu o dílo s akademickým sochařem Liborem Pisklákem na restaurátorské práce na objektu Božích muk.
23. 11. 2011 - Obec zaslala na KÚÚK "Závěrečnou zprávu o čerpání neinvestiční dotace".

Celkové náklady činily 86. 790,- Kč. Při dotaci 60. 000,- Kč měla obec částku  26. 790,- Kč uhradit ze svých prostředků. Nakonec tato částka byla pokryta formou darovacích smluv, uzavřených s vlastníky rekreačních nemovitostí:
Aleš Nenička 10. 000,- Kč
MUDr. Jiří Krombholz 7. 000,- Kč
Marek Bureš materiální dar v hodnotě 10. 000,- Kč (kříž na rekonstrukci).
 


Další informace viz Homolský občasník č. 68, str. 3, "Svěcení Božích muk".

 

 

Stránka

  • 1

Zachované fragmenty Božích muk
Zachované fragmenty Božích muk
Boží muka před rekonstrukcí
Boží muka před rekonstrukcí
Restaurovaná Boží muka
Svěcení Božích muk

Stránka

  • 1