Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 2011

Září 2011 - Zateplení bytovky č. 43

V roce 2011 se rozběhla akce zateplení bytovky č. 43. Příprava začala již v roce 2010 a to zpracováním projektové dokumentace. Stavbu realizoval vítěz výběrového řízení fy. Renomat, s.r.o. Ústí nad Labem. Financování stavby bylo zajištěno úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a.s.

Některé údaje:
Stavební povolení bylo vydáno dne 16. 05. 2011
Smlouva o dílo na realizaci stavby byla podepsána dne 12. 07. 2011
Předání díla se uskutečnilo dne 31. 05. 2012
Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 08. 08. 2012

Celkové náklady stavby: 2 168 tis. Kč 

 

Tato akce byla realizovaná v souladu s Rozvojovým dokumentem Obce Homole u Panny, zpracovaným v únoru 2008.   

Stránka

Září 2011 - výměna oken
Září 2011 - výměna oken
Září 2011 - výměna oken
Září 2011 - stavba lešení, odstraňování zvětralých omítek
Září 2011 - stavba lešení, odstraňování zvětralých omítek
Stav realizace zateplení k datu 01. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 01. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 01. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 01. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 29. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 29. 11. 2011
Stav realizace zateplení k datu 29. 11. 2011

Stránka