Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vnitřní předpisy obce

 

Strategický plán rozvoje obce 

Strategický plán rozvoje obce Homole u Panny pro roky 2019 - 2022

 

Řády obce

Jednací řád zastupitelstva obce

Řád spisové služby

Řád veřejného pohřebiště Homole u Panny

Domovní řád - bytové domy

 

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - stanovení školského obvodu ZŠ

Obecně závazná vyhláška 01/2012 - kterou se zrušuje obecně
                                                           závazná vyhláška 3/2011

Obecně závazná vyhláška 02/2008 - o odpadech

Obecně závazná vyhláška 02/2004 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                           změna č. 4

Obecně závazná vyhláška 03/2003 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                           změna č. 3

Obecně závazná vyhláška 27/2002 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                           změna č. 2

Obecně závazná vyhláška 01/2001 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                           změna č. 1

Obecně závazná vyhláška 19/1997 - o závazných částech ÚPnSÚ
                                                           Obce Homole u Panny
 

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy 1/2018 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                      změna č. 9

Opatření obecné povahy 2/2012 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                      změna č. 8 

Opatření obecné povahy 1/2012 - o závazných částech ÚPnSÚ,
                                                       změna č. 7

Opatření obecné povahy 1/2008 - o závazných částech ÚPnSÚ
                                                       změna č. 5


Opatření obce

Opatření č. 01/2020 - Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví
                                   obce Homole u Panny

Opatření č. 01/2019 - Pravidla pro nákup kuchyňských linek
                                   a elektrických sporáků u obecních bytů

Opatření č. 01/2018 - Směrnice GDPR

 Opatření č. 01/2015 - Sazebník úhrad za poskytnuté informace dle
                                   zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření č. 02/2015 - Zásady pro zřizování služebností

Opatření č. 02/2014 - Sazebník úhrad za poskytnutí kopie dokumentu

Opatření č. 02/2013 - Schvalování účetní závěrky   

Opatření č. 01/2013 - Pohledávky a opravné položky

Opatření č. 03/2011 - Odpisový plán

Opatření č. 02/2011 - Inventarizace majetku a závazků

Opatření č. 01/2011 - Pravidla k poskytování a použití účelových
                                   finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení
                                   na území Obce Homole u Panny

Opatření č. 02/2010 - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy
                                   účetní závěrky

Opatření č. 01/2010 - Směrnice pro časové rozlišování (k §69
                                   vyhlášky č. 410/2009 Sb.)