Obec Homole u Panny
Obec Homole u Panny

Obec je plátcem  DPH !!!

Vytisknout

Povinné informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona
 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Homole u Panny

2.

Důvod a způsob založení

Vznik obce je prvotně upraven v ústavním

zákoně České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, kdy je v článku 99 mj. 
uvedeno:
„Česká republika se člení na obce, které jsou
základními územními samosprávnými celky,
a kraje, které jsou vyššími územními samo-
správnými celky.“
 
V ustanovení §1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů je uvedeno:
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,
který je vymezen hranicí území obce“.
 
Obec Homole u Panny je subjekt, který vznikl
a vykonává svoji činnost na základě zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.
* Dle rozhodnutí Okresního úřadu v Ústí nad
Labem ze dne 2.9.1991 na základě návrhu
OZ obce Homole ze dne 9.7.1991 podle
ust. § 27, odst. 3, kterým se mění zákon
č.36/1960 Sb., o územním členění státu v
§ 16, odst. 2, bylo pojmenování obce Homole
změněno na Homole u Panny.

3..

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Dagmar Mužíková - starostka
Ing. Petra Homolová - ekonomka, ohlašovna
Zdeněk Pinc - lesní technik

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Homole u Panny
Homole u Panny 1
400 02 Ústí nad Labem 2

Telefon:  
Starostka             472 719 069, 606 182 859      

Místostarosta      472 719 069,

Ekonomka 472 719 029
Lesní technik

725 747 407

E-mail:
ID dat. schránky:
podatelna@homoleupanny.cz
29na85i
Internet. stránky: www.homoleupanny.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Homole u Panny
Homole u Panny 1
400 02 Ústí nad Labem 2

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Homole u Panny
Homole u Panny 1
400 02 Ústí nad Labem 2

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

viz bod 4. Kontaktní spojení

4.5.

Čísla faxu

bez faxu

4.6.

Adresa internetové stránky

www.homoleupanny.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@homoleupanny.cz

4.8.

Další elektronické adresy

starosta@homoleupanny.cz

mistostarosta@homoleupanny.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 421411/100

6.

00555495

7.

DIČ

není plátcem

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

Sazebník úhrad za poskytnuté informace dle z.č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace 2007 - 2014
Poskytnuté informace 2015
Poskytnuté informace 2016

10.

Příjem žádostí a dalších podání

 • ústně - v kanceláři Obecního úřadu Homole u Panny
 • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu:
                    Obecní úřad Homole u Panny
                    Homole u Panny 1
                    400 02 Ústí nad Labem
 • elektronickým podáním: podatelna@homoleupanny.cz
 • ID datové schránky: 29na85i
 • telefonicky na tel. čísle:  472 719 069 

 

Úřední hodiny Obecního úřadu Homole u Panny

pondělí: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Homole u Panny

Seznam formulářů zde

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

"Postupy řešení životních situací" obsahují návody, jak postupovat v řešení různých životních situacích, při kterých je zapotřebí kontakt s Obecním úřadem Homole u Panny. Pod jednotlivými tématy naleznete stručný popis postupu, potřebné doklady a výši případných poplatků.

Budete-li mít zájem o podrobnější informace, naleznete je na internetových stránkách portálu veřejné správy.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější zákony

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Homole u Panny vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o  vnitřní předpisy (řády, obecně závazné vyhlášky, opatření obecné povahy, opatření obce a veřejné vyhlášky obce).        

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Homole u Panny poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30