Obec Homole u Panny
Obec Homole u Panny

Obec je plátcem  DPH !!!

Registr oznámení

Registr oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
 

Pro získání povolení k nahlédnutí do příslušných dokumentů klikněte na níže uvedený odkaz

homole-u-panny.centralni-adresa.centralni-adresa.net